elba@elbasjo.nazwa.pl  +48 605 481 225
+48 607 467 586

METODA SZKOŁY JĘZYKOWEJ ELBA to metoda bazująca na najnowocześniejszych badaniach neurolingwistycznych.

Zawiera w sobie zarówno elementy immersji językowej, metody audiowizualnej, komunikatywnej, B- Learningu oraz dydaktyki interkulturowej.

Szkoła stara się utrzymać zajęcia na najwyższym poziomie, proponując słuchaczom lekcje integrujące wszystkie sprawności językowe.

W szkole Elba poznajemy język obcy w miłej, przyjaznej atmosferze. Małe grupy pomagają w przełamaniu barier językowych nawet najbardziej nieśmiałym osobom (2-6 osób).

IMMERSJA JĘZYKOWA nasza metoda przewodnia w lekcjach dla dzieci

Immersja językowa to metoda oparta na „zanurzeniu się”. Dziecko poznaje świat w języku obcym. Nauczyciel opowiada, a uczeń przyjmuje nowe informacje, absolutnie nie tłumacząc ich na język polski. W ten sposób przekazana jest wiedza, która pozwala uczniowi przełamać kod językowy w dowolnym, odpowiednim do własnych predyspozycji momencie – jak w przypadku języka ojczystego, dziecko nie jest zmuszane do mówienia, ale też nie jest hamowane.

Lekcje dla najmłodszych to wspaniała zabawa, której towarzyszą przyjaciele mówiący tylko w danym języku obcym: zabawna małpka, kolorowe pacynki.

METODA AUDIOWIZUALNA

Nauka z tą metodą polega na połączeniu bodźca wzrokowego (obrazu) i reakcji językowej (artykułowaniu zdań) jak również stosowaniu innych środków np. multimediów w celu uatrakcyjnienia zajęć. Metoda ta niewątpliwie wpływa w bardzo dużym stopniu na rozwój komunikacji werbalnej (mówienia), co pozwala na szybsze opanowanie biegłości językowej.

METODA KOMUNIKATYWNA

Celem nauki języka w tej metodzie jest zdobycie umiejętności interakcji w języku obcym. Nauka polega na analizowaniu i odgrywaniu sytuacji „z życia wziętych”. To także, na wyższych poziomach, skupienie się na powszechnych, bieżących tematach, które występują w danym środowisku (w pracy, w domu, w biznesie).

B- LEARNING

To nowoczesna metoda stosowana głównie podczas nauki przez Internet. Uczeń sam analizuje teksty, tematycznie przygotowuje się do zajęć. Materiał gramatyczny przedstawiany i omawiany zostaje na zajęciach z gramatyki, a zajęcia z konwersacji pozwalają sprawdzić opanowanie materiału  w komunikacji werbalnej podczas rozmowy z lektorem i innymi uczestnikami kursu.

DYDAKTYKA INTERKULTUROWA

Nowoczesna metodyka stawia na autentyzm materiałów dydaktycznych stosowanych na lekcjach, co pozwala na uatrakcyjnienie zajęć jak również na lepsze zrozumienie specyfiki danego języka. Zastosowanie dydaktyki interkulturowej otwiera uczniów na kraj lub kraje danego obszaru językowego, rozwija ciekawość, uczy tolerancji, nawiązuje do stereotypów oraz uczula na różnice obyczajowe.

Zaufali nam: