elba@elbasjo.nazwa.pl  +48 605 481 225
+48 607 467 586
Młodzieży po szkole podstawowej, oferujemy kursy języka utrwalające i powtarzające materiał szkolny oraz kursy przygotowujące do
 
egzaminów końcowych.
 
 
Dorosłym proponujemy kursy standardowe, konwersacyjne oraz egzaminacyjne.
 
Zajęcia odbywają się w małych, 6-osobowych grupach.
 
Gwarantujemy kameralną, bezstresową atmosferę i dobrze spędzony czas.
 
Oferujemy naukę języka angielskiego oraz niemieckiego.
 
 
 
 
 
 
Stosujemy nowoczesne metody nauczania, takie jak: 

METODA AUDIOWIZUALNA

Nauka z tą metodą polega na połączeniu bodźca wzrokowego (obrazu) i reakcji językowej (artykułowaniu zdań) jak również stosowaniu innych środków np. multimediów w celu uatrakcyjnienia zajęć. Metoda ta niewątpliwie wpływa w bardzo dużym stopniu na rozwój komunikacji werbalnej (mówienia), co pozwala na szybsze opanowanie biegłości językowej.

METODA KOMUNIKATYWNA

Celem nauki języka w tej metodzie jest zdobycie umiejętności interakcji w języku obcym. Nauka polega na analizowaniu i odgrywaniu sytuacji „z życia wziętych”. To także, na wyższych poziomach, skupienie się na powszechnych, bieżących tematach, które występują w danym środowisku (w pracy, w domu, w biznesie).

B- LEARNING

To nowoczesna metoda stosowana głównie podczas nauki przez Internet. Uczeń sam analizuje teksty, tematycznie przygotowuje się do zajęć. Materiał gramatyczny przedstawiany i omawiany zostaje na zajęciach z gramatyki, a zajęcia z konwersacji pozwalają sprawdzić opanowanie materiału  w komunikacji werbalnej podczas rozmowy z lektorem i innymi uczestnikami kursu.

Ciekawostki językowe

Czy wiesz, że wyraz autokar pochodzi z połączenia greckiego wyrazu auto z angielskim car? Jest to więc zapożyczenie składające się z cząstek pochodzących z dwóch różnych języków, nazywane hybrydą językową.

(Za: A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2009, s. 163).