elba@elbasjo.nazwa.pl  +48 605 481 225
+48 607 467 586

Szkoła Języków Obcych Elba prowadzi kursy języka angielskiego i niemieckiego przygotowujące do egzaminu językowego na poziomie B2 dla nauczycieli:

  • odbywających staż na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,
  • zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do wczesnego nauczania języka obcego.

(….)

"Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawieszczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli do 31 sierpnia 2020 r. prowadzenie zajęć językowych w placówkach wychowania przedszkolnego powierzyć można nauczycielom wychowania przedszkolnego, nieposiadającym kwalifikacji do nauczania języka obcego, ale legitymującym się udokumentowaną znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2."

 

Certyfikat FCE - First Certificate in English (B2)

Certyfikat FCE z języka angielskiego to certyfikat dla kogoś kto potrafi używać codziennego języka angielskiego w formie pisemnej i mówionej na poziome średnio zaawansowanym wyższym (upper-intermediate). Certyfikat FCE jest międzynarodowy i jest honorowany na uniwersytetach jak i u wielu pracodawców, ważny bezterminowo i uznawany oficjalnie jako poziom średnio-zaawansowany wyższy. W przypuszczeniu potrzeba ok 500-600 godzin nauki by osiągnąć poziom B2 (poziom FCE).

 

Ciekawostki językowe

Czy wiesz, że wyraz autokar pochodzi z połączenia greckiego wyrazu auto z angielskim car? Jest to więc zapożyczenie składające się z cząstek pochodzących z dwóch różnych języków, nazywane hybrydą językową.

(Za: A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2009, s. 163).